ZESS - wit 4.png

Zwemles

Zwemmen is leuk, het is een feest! Toch werd de zwemles niet altijd zo gezien. Dat vonden wij jammer maar ook begrijpelijk. Je moest alleen maar van alles en er mocht of kon weinig. Dat kan niet de bedoeling zijn van de zwemles. Met deze gedachte in ons achterhoofd zijn wij op zoek gegaan naar een zwemmethode die hier goed bij aan zou sluiten. Gelukkig hoefden we niet lang te zoeken. Er is een mooie zwemmethode (en diploma) die naadloos aansluit bij wat wij belangrijk vinden, leren zwemmen moet leuk zijn. De EasySwim methode! 

EASYSWIM METHODE

De visie van de EasySwim methode is dat leren zwemmen voor ieder kind zo gemakkelijk mogelijk kan zijn en voor ieder kind leuk moet zijn. Plezier en betrokkenheid zijn de kernvoorwaarden voor effectief leren en daarom wordt altijd het kind, het plezier en de betrokkenheid centraal gezet. Kinderen leren door ervaren, dus dat is wat ze in de zwemles moeten doen. In de EasySwim methode worden een aantal basis pijlers gebruikt deze zijn:

 • Dieper water: Kinderen leren door ervaren. Om het opdoen van de stuw- en weerstandservaringen zo optimaal mogelijk te laten zijn, wordt er een bewuste keuze gemaakt voor het zwemmen in dieper water (waar de kinderen niet kunnen staan). In dieper water gaat het ontwikkelen van 'watergevoel' veel meer als vanzelf. De kinderen hebben steeds totaalervaringen, omdat vrijwel alle lichaamsdelen meedoen. Het is juist ook belangrijk dat de voetzolen meedoen, omdat dit de belangrijkste stuwvlakken zijn bij school- en rugslag.

 • EasySwim Pro (het zwemvestje): Dit is een ideaal en veilig drijfmiddel voor de kinderen. Het vest met de drijvers zorgt voor een, zo veel mogelijk, natuurlijke ligging. Daarnaast is er veel bewegingsvrijheid van de armen. 

 • Groepjes: Om maximale individuele leerhulp te geven en de betrokkenheid te verhogen wordt ervoor gekozen om iedere les te werken in groepjes met korte blokjes oefenstof. Hierbij kiest de lesgever er iedere les voor om een deel van de kinderen zelfstandig te laten werken om zodoende de andere kinderen intensiever te kunnen begeleiden tijdens aanleren (van slagen) of survival (zwemmen zonder zwemvest).

 • Stuurkaarten: Tijdens het werken in groepjes bieden stuurkaarten een uitkomst. Er is sprake van veel activiteit in de zelfstandige groepjes. De kinderen weten al snel wat er op de kaartjes staat en kunnen daarmee aan de slag. De lesgever hoeft dan geen extra uitleg te geven en kan met het andere groepje aan de slag. 

 • Ervaringsgericht zwemonderwijs: Ervaringsgericht onderwijs dankt zijn ontstaan aan een bepaalde manier van kijken naar kinderen. Vanuit dat gedachtengoed zijn welbevinden en betrokkenheid van het kind de belangrijkste maatstaven voor ons zwemonderwijs. 

 • Betekenisvolle oefenstof en eindtermen: De doelstellingen van de EasySwim methode zijn zwemveiligheid en plezier. De oefenstof en eindtermen moeten zo betekenisvol mogelijk zijn voor kinderen. Daarom werken we in het EasySwim diploma met praktijksituaties waarin de kinderen de aangeleerde vaardigheden in de praktijk moeten toepassen.

ZWEMOPLEIDING BIJ ZESS

Zwemlessen duren bij ons 45 minuten, 40 minuten les en de laatste 5 minuten spelen. Kinderen zwemmen bij ons 2 keer per week. 1 Keer per week beginnen is geen probleem, maar we raden aan om dit wel snel uit te bouwen naar 2 keer per week. Een zwemperiode duurt bij ons 8 weken, in de 4e week is het kijkles-week, dit houdt in dat je de laatste 15 minuten van elke les mag komen kijken. In de laatste weken testen we de niveaus van de kinderen. Naar aanleiding daarvan worden er mails verstuurd met de voortgang en de bijbehorende stappen voor de komende periode. 

Na een zwemperiode van 8 weken (op basis van 2 zwemlessen per week) gaan we er van uit dat de kinderen een aantal vaardigheden hebben geleerd en dan de stap naar het volgende niveau kunnen maken, dit is gemiddeld genomen. Helaas kunnen we geen eenduidig antwoord geven op de vraag hoe lang de zwemopleiding duurt. Omdat we ieder kind individueel bekijken en zo goed mogelijk willen begeleiden in het zwemproces. Gemiddeld genomen ziet de zwemopleiding er volgt uit:

We proberen de groep waarmee in de eerste periode gestart wordt zo veel mogelijk bij elkaar te houden, maar kijken tegelijkertijd naar het individuele kind. Dit houdt in dat als een kindje te ver voor of achter gaat lopen op de rest van de groep hij of zij in overleg met de ouders verplaatst zal worden. We doen dit om het welbevinden van de kinderen zo hoog mogelijk te houden. 

EASYSWIM DIPLOMA

Het EasySwim diploma bestaat uit 9 praktijksituaties, de eerste zijn gekleed (lange broek, shirt met lange mouwen, schoenen en regenjas) de andere 6 situaties zijn in badkleding. 

 1. Ijspret: De kinderen lopen gekleed over de 'ijsmat' en vallen in het wak, zwemmen onder het wak door. Wanneer ze boven water komen draaien ze watertrappend een rondje om te oriënteren. Daarna zwemmen ze schoolslag naar een volgend wak, ze duiken onder en komen in het wak boven water. Daar klimmen ze op de kant. 

 2. Schipbreukeling: De kinderen zwemmen gekleed 3 à 5 minuten kriskras door elkaar. Aansluitend doen zij de helphouding met keuze uit divers materiaal en tussendoor wisselen van materiaal door watertrappend te draaien en iets nieuws te kiezen.

 3. Kind over boord: Ook deze praktijksituatie is gekleed. De kinderen vallen in het water, zwemmen op hun buik naar de boot, klimmen in de boot en vallen er achterover uit. Daarna draaien ze watertrappend een rondje en zwemmen ze op hun rug naar de kant. watertrappen met hele draai, op rug naar kant zwemmen en eruit klimmen.

 4. Survivalbaan: De eerste praktijksituatie in badkleding. De kinderen vallen achterover in het water, draaien een rondje en doen de schoolslag naar een mat, zwemmen onder mat door, doen polocrawl of rugcrawl naar volgende mat. Daar klimmen ze overheen en springen ze van af. Vervolgens doen ze rugslag naar einde van baan waar ze onder water aan een drijflijn terug tijgeren (ademhalen mag) naar het begin.

 5. Kampioenen: Aan beide kanten van het zwembad staat een groepje kinderen, het ene groepje heeft een bal het andere groepje niet. Beide groepen springen in het water. De kinderen met de bal doen de polocrawl (met bal tussen de armen) naar de lijn die in het midden ligt. De kinderen zonder bal mogen zelf weten hoe ze naar de lijn zwemmen. Als ze allemaal in de buurt van de lijn zijn wordt er in tweetallen over de lijn heen 5 keer overgegooid, terwijl ze aan het watertrappen zijn. Vervolgens zwemt de ander met de polocrawl naar de kant en daar gooit hij de bal in het doel.

 6. Kopje onder: Er wordt 5 minuten kriskras door elkaar gezwommen. Op een teken zwemmen de kinderen naar elkaar toe en duwen elkaar en elkaar (op de goede wijze aangeleerd) onder water. Als beide kinderen elkaar onder water hebben geduwd zwemmen ze weer door tot het volgende teken. 

 7. Heldendaad: In deze praktijksituatie zijn er weer twee rollen. 1 Kind is de drenkeling en leert om duidelijk om hulp te roepen, het andere kind is de redder. De redder peddelt in buikligging op een plank naar de drenkeling, daar rijkt hij het plankje aan en sleept hij op de rug de drenkeling terug naar de kant.

 8. Schatzoeker: De kinderen duiken om de beurt in het water en zwemmen daarna onder water naar de schatkist of de octopus die op de grond ligt. Daar pakken ze een munt of goudstaaf en zwemmen met dit voorwerp op de rug naar de overkant.

 9. Jij bent 'm!: Er wordt 3 tot 5 minuten tikkertje gespeeld in het water. Er zijn 2 tikkers, de tikkers hebben een haaienvin om. Als een kind getikt is gaat hij 10 tellen op zijn rug liggen, daarna mag hij weer meedoen. Het is belangrijk dat de kinderen door hebben dat als de haai achter ze aan zit, dat ze dan hard moeten zwemmen en het beste kunnen kiezen voor de borst- of polocrawl. Als de haai niet achter ze aan zit kunnen ze beter lekker rustig de schoolslag zwemmen. 

Als een kind alle praktijksituaties goed beheerst en op een mooie en rustige manier blijft zwemmen is hij / zij klaar voor het EasySwim diploma. Door middel van de praktijklessen die in EindStadium 1 en 2 als extra les op het programma staan bereiden we  de kinderen voor op het diploma zwemmen. Sterker nog, als in de laatste praktijkles blijkt dat alles goed gaat, mag hij of zij op voor het diploma. Op gaan voor het EasySwim diploma betekent geen slapeloze nachten, spanningen en angst, op gaan voor het diploma is een feest! Het kind heeft al aan ons laten zien wat hij kan, tijdens het diploma zwemmen mag hij dit ook aan papa / mama / oma / opa of wie dan ook, laten zien! Lukt het op die dag niet zo goed, dan is dat helemaal niet erg! Dit betekent echter niet dat het EasySwim diploma een diploma is wat je 'zomaar' krijgt als je een bepaald aantal lessen hebt gezwommen. De weg naar het diploma zwemmen toe is niet altijd makkelijk, er wordt echt veel van de kinderen verwacht en ze mogen alleen maar diploma zwemmen als wij zeker weten dat het kind volledig zwemveilig is. 

EASYSWIM PORTAL

Zodra je jouw zoon of dochter hebt aangemeld voor de zwemles krijg je een persoonlijke pagina.  Hier vind je jullie persoonlijke gegevens en zie je wanneer de lessen zijn ingepland. Ook kun je hier aangeven of je akkoord bent met de automatische incasso. Daarnaast kun je hier lessen afmelden en inhaallessen plannen.

Ezzy's island ZESS

EZZY'S ISLANDS

Om de betrokkenheid van de kinderen bij de zwemlessen te vergroten, heeft EasySwim een app ontwikkeld. Ezzy’s Islands. Dit is een interactief concept, waarin kinderen tijdens de zwemopleiding worden meegenomen naar de wereld van Ezzy. Met Ezzy’s Islands maken we de zwemles nog leuker! De kinderen gaan met hun zelfgekozen personage, Jax of Flo, leren zwemmen in een digitale wereld. Met behulp van deze digitale wereld maken de kinderen ook thuis kennis met alle onderdelen van de zwemopleiding. We maken het plaatje compleet door oefenstof en elementen uit Ezzy’s Islands tot leven te brengen tijdens de echte zwemlessen. Hiermee creëren we herkenning bij de kinderen. Zij zijn hierdoor meer betrokken en zullen nog meer plezier beleven aan de zwemlessen.

KOSTEN ZWEMLES

Er zijn geen inschrijfkosten. De kosten voor het zwemvest zijn €55,-.

De kosten voor een zwemles zijn € 8,35 per les van 45 minuten. De betalingen van de zwemlessen worden per automatische incasso maandelijks achteraf betaald. 

Praktijklessen (zoals gegeven in eindstadium 1 en 2) duren een uur en kosten € 10,45 per les. 

Het diplomafeest kost eenmalig €35,-.